19 Februari 2010

SURAT RASMI

Format Surat Rasmi


Tajuk latihan: Persatuan Bahasa Melayu sekolah anda akan mengadakan lawatan sambil belajar ke Unit Akhbar Dalam Darjah, Berita Harian. Tuliskan sepucuk surat permohonan kepada akhbar tersebut.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...