08 Ogos 2009

GEOGRAFI - LATIHAN

1.Nyatakan waktu tempatan di Bandar Q (30 T), jika waktu Meridian Pangkal (0 ) 12.00 tengah hari.

A 10.00 pagi
B 11.00 pagi
C 1.00 petang
D 2.00 petang

2.Antara berikut, pernyataan yang manakah BENAR tentang iklim di Malaysia ?

I Hujan tahunan melebihi 2000 mm
II Beza antara suhu tahunan melebihi 10oC
III Hujan maksimum pada bulan peralihan antara monsun
IV Monsun Barat Daya bertiup pada bulan Mei hingga September

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

Saiz Negara luas dan kadar pertambahan penduduk rendah

3.Pernyataan di atas dapat dikaitkan dengan negara

I Australia
II China
III India
IV Kanada

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

4.Antara berikut faktor manakah mempengaruhi pemilihan petempatan awal di Malaysia ?

I Bentuk muka bumi
II Lokasi yang cantik
III Keperluan keselamatan
IV Kemudahan perhubungan

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

5.Petempatan – petempatan berikut manakah mempunyai pola yang sama iaitu

I Ladang getah
II FELDA
III Kebun kecil getah
IV Petempatan nelayan

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

6.Apakah tujuan pembinaan landasan kereta api dari Taiping ke Port Weld ?

A Membawa penumpang
B Mengangkut kayu balak
C Mengangkut bijih timah
D Mengangkut tanaman komersial

7.Antara berikut yang manakah menerangkan kesan perkembangan sistem perhubungan di Malaysia ?

I Kegiatan ekonomi diperluaskan
II Wujudnya dunia tanpa sempadan
III Bertambahnya migrasi antarabangsa
IV Mempercepatkan penerimaan maklumat

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, II dan IV

8.Apakah langkah – langkah yang dijalankan untuk mengatasi masalah kesesakan lalu lintas?

I Melebarkan jalan raya
II Mengurangkan import kenderaan
III Membina lebih banyak jejambat
IV Membina lebuh raya bertingkat

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

- Kereta Api Tanah Melayu
- Kereta Api Pasifik Kanada


9.Apakah kesan ke atas perkembangan pengangkutan di atas ?

I Menggalakkan industri lokomotif
II Meningkatkan integrasi penduduk
III Meningkatkan tahap ketersampaian
IV Menggalakkan penerokaan petroleum

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

10.Antara berikut apakah kesan pelancaran alat telekomunikasi di atas kepada Malaysia ?

I Memajukan teknologi penyiaran
II Mempercepat penghantaran mesej
III Memudahkan penghantaran borang
IV Menggalakkan pembukaan kawasan perindustrian

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...